De volledige opheffing van het BBP nr. 46-14 "Harmonie"

Posted on 30 May 2022

 


 
Op 31 maart 2022 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing goed van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) nr. 46-14 "Harmonie" van de Stad Brussel.

De perimeter van het BBP nr. 46-14 "Harmonie" bestrijkt het huizenblok afgebakend door de Frontispiesstraat, de Voorstadsstraat, de Pijlstraat en de Harmoniestraat, met een oppervlakte van ongeveer 4.550 m². Het enige doel van dit BBP was het huizenblok te saneren door verschillende percelen te onteigenen om het hele gebied te herverkavelen tot een sociaal wooncomplex. Een deel van de onteigende percelen werd ingedeeld als verkeersweg.

Motivering voor de volledige opheffing

De redenen die worden aangevoerd ter staving van het verzoek om volledige opheffing van het BBP nr. 46-14 "Harmonie" zijn de volgende:

  • De toepassing van de voorschriften van het BBP alsook de uitvoering van het onteigeningsplan nr. 46-13 hebben het mogelijk gemaakt het enige doel ervan te bereiken, namelijk de inrichting van een sociaal wooncomplex na de onteigening van het huizenblok.
  • Deze inrichting kan behouden blijven via de toepassing van de voorschriften van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) en de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV).
  • De opheffing zal zorgen voor meer functiegemengdheid, dankzij de secundaire bestemmingen van het GBP in een woongebied.
  • De voorschriften van de GSV blijven van toepassing.
  • De opheffing van het BBP in plaats van een wijziging ervan is verantwoord.

Gevolgen van de volledige opheffing

Het GBP en de GSV zullen van toepassing zijn na de volledige opheffing van het BBP nr. 46-14 "Harmonie" en zullen volstaan om samen met het GPDO en het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) een correct kader te vormen voor eender welk project in het gebied.

De doelstellingen van het BBP worden gehandhaafd via de voorschriften van het GBP en de GSV. De volledige opheffing van het BPA  zal geen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de zone. Ze is gerechtvaardigd in plaats van een wijziging van het plan.

En savoir plus