Zuidwijk: focus op de aspecten demografie, huisvesting, voorzieningen en economie

Publicatie van een nieuwe diagnose voor de wijk

Posted on 8 February 2024

 


 
Perspective werkt verder aan de actualisatie van de toekomstvisie voor de Zuidwijk. Deze visie heeft als doel de leefomgeving in de wijk te verbeteren door functies opnieuw in evenwicht te brengen en de openbare ruimte te verbeteren. Als onderdeel hiervan analyseert en actualiseert Perspective regelmatig de behoeften en uitdagingen voor de wijk. Er is nu een nieuwe diagnose gepubliceerd die zich richt op demografie, huisvesting, voorzieningen en economie. In de diagnose worden ook aanbevelingen gedaan.

Om rekening te houden met de lessen uit de uitwerking van het ontwerp van RPA voor, actualiseert Perspective op dit moment de strategische visie voor de Zuidwijk. De basis hiervoor is de nota "Zuidwijk: naar een woonvriendelijke stationsbuurt", die in maart 2023 werd gepubliceerd. Opdat deze visie relevant blijft, analyse en evalueert Perspective de specifieke behoeften en problemen van de wijk. Ook worden nieuwe socio-demografische, stedelijke en economische uitdagingen  bepaald, zodat ze kunnen worden opgenomen in de vastgelegde strategische visie.

De laatste resultaten van deze analyse zijn nu gepubliceerd in een nieuwe diagnose, met bijzondere aandacht voor recente ontwikkelingen: vastgoedprojecten in de buurt van de perimeter, de impact van de COVID-crisis en telewerken.
Deze diagnose bevat bevindingen over de demografische situatie, de behoeften aan huisvesting, het aanbod aan voorzieningen en diensten voor de bevolking en de economische dynamiek.

Voornaamste bevindingen

De Territoriale Observatie Perimeter (TOP) wordt gekenmerkt door dichtbevolkte wijken met veel kansarmoede en een brede sociale en culturele mix.
De analyse wijst op een aantal uitdagingen op het gebied van huisvesting en voorzieningen, die verband houden met:

  • De sociaaleconomische situatie van de bewoners met betrekking tot het aanbod en de kwaliteit van de huisvesting.
  • Toegang, vooral op financieel gebied, tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg.
  • Toegang tot voorzieningen voor verschillende segmenten van de bevolking (jongeren, ouderen, grote gezinnen, alleenwonenden).

Deze situatie is des te nijpender vanwege de nieuwe vastgoedontwikkelingen en de verwachte komst van nieuwe bewoners, waardoor de noodzaak aan diensten en voorzieningen zal toenemen.

De analyse brengt een aantal economische problemen aan het licht:

  • het probleem om een groot deel van de bevolking aan het werk te krijgen, wat vaak te maken heeft met een laag opleidingsniveau
  • het gebrek aan diversiteit in economische activiteiten, gedomineerd door de autohandel en de groothandel, terwijl het huizenbestand slecht is aangepast aan nieuwe productieactiviteiten.

De Zuidwijk biedt echter veel kansen, dankzij

  • de ligging vlak bij het kanaal en de toegang tot de ring;
  • nieuwe sociale huisvesting en andere projecten die erop gericht zijn een functionele mix te bereiken
  • geplande faciliteiten (kinderopvangvoorzieningen, buitenzwembad, sporthal)
  • de vele leegstaande opslagplaatsen, winkelruimte en kantoren die gebruikt zouden kunnen worden voor gemengde activiteiten (sociaal, economisch, cultureel, wonen).

Publications

En savoir plus