"Eenvoud is de complexiteit opgelost": een LabMiddag over gewestelijke en communautaire bevoegdheden

Conference

Thursday 28 March 2024

12:30>14:00

Posted on 15 March 2024

 


 
Naamsestraat 59 - 1000 Brussel
Gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden: complexe 'territoriale' link?
Een juridische kijk op de zaak.

Is Brussel echt onbestuurbaar als het gaat om het verzoenen van het territoriale en het gemeenschapsniveau? Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) stelt dat "de actielogica van het Gewest transversaliteit introduceert tussen de verschillende bestuursniveaus die in Brussel aanwezig zijn, in het bijzonder tussen het Gewest en de gemeenschapsinstanties".

Het recent verschenen boek "Bruxelles, Région-capitale ingouvernable" gaat in op de instrumenten ter versterking van de coherentie en de onwettige lapmiddelen binnen de Brusselse beleidswetgeving. Het doel is om de disfuncties binnen het huidige systeem voor bevoegdheidsverdeling te identificeren vanuit het oogpunt van een coherent overheidsbeleid dat in Brussel wordt gevoerd in het kader van het zogenaamde "communautaire" beleid.

Hoe zit het met de doelstellingen in verband met kinderopvang?

Het kinderopvangbeleid vormt een grote uitdaging voor de ontwikkeling van het Gewest en zijn inwoners, maar het is ook een van de meest karakteristieke voorbeelden van de institutionele complexiteit van Brussel.

Dit overheidsdomein wordt door talrijke bestuursniveaus aangestuurd, wat het beheer ervan nog ingewikkelder maakt!

Aan de hand van een grondige analyse zal Laurie Losseau (assistent aan de UCLouvain Saint-Louis Bruxelles) aantonen hoe het systeem voor bevoegdheidsverdeling de uitvoering van een beleid belemmert dat erop gericht zou zijn om een voldoende aanbod van kinderopvangplaatsen tegen een betaalbare prijs te ontwikkelen.

Daarnaast zal ook worden belicht hoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillende hefbomen van overheidsoptreden tracht te activeren in een poging om tegemoet te komen aan de noden van de Brusselse gezinnen, in gevallen waar de maatregelen van de eigenlijke bevoegde instanties ontoereikend blijven.

Tegen deze achtergrond heeft de gewestregering Perspective opdracht gegeven om de behoefte aan kinderopvangplaatsen te analyseren, met de bedoeling om besluitvormingsinstrumenten te creëren.

Anne Trefois (Dienst Scholen en Studentenleven) zal met ons praten over het werk van Perspective, waaronder over het nieuwe overzicht van de kinderopvang online in februari 2024.

 
1 Begin 2 Voltooid

En savoir plus