1ste Monitoring van de publieke woonprojecten

Publication

Posted on 24 May 2018

 


© perspective.brussels

In december 2016 startte de Referent Huisvesting bij perspective.brussels. Eén van zijn opdrachten is het bijhouden van een overzicht van publieke woonprojecten in Brussel.

Een nieuwe publicatie, een “Monitoring van de publieke woonprojecten” ziet nu het daglicht, waarin een overzicht met een stand van zaken wordt gegeven.

Het eerste nummer bevat een inventaris op basis van gegevens op 1 februari 2018.

Twee projecten komen in deze monitoring aan bod; het Gewestelijk huisvestingsplan en het Programma Alliantie Wonen.

  • Het Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP) ging eind 2004 van start, met de ambitie om 5000 nieuwe woningen te bouwen, bestemd voor verhuur. De monitoring toont alvast aan dat in dertien jaar tijd het GHP 54% van zijn doelstelling heeft bereikt, 2665 woningen werden opgeleverd of zijn in aanbouw.
  • Het Programma Alliantie Wonen (AW) is dan weer iets recenter en voorziet vanaf 2013 6720 nieuwe woningen. Het gaat hier om sociale woningen en middenklassewoningen voor verhuur, maar ook om betaalbare sociale en middenklassewoningen bestemd voor verkoop. Hier slaagde men er in om op een termijn van vijf jaar 17 % van het doel te bereiken.

De Monitoring zal 3 keer per jaar een stand van zaken geven.

En savoir plus