Logistiek vastgoed en de productieactiviteiten in Brussel in 2017, een stand van zaken

Het Overzicht van de productieactiviteiten, nr. 4/2018

Publication

Posted on 19 July 2018

 


 
Brussel Mobiliteit, perspective.brussels en citydev presenteren u het nieuwe nummer van het Overzicht van de productieactiviteiten. Deze editie biedt een diepgaande kijk op logistiek vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De logistiek heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, die met name verband houdt met nieuwe consumptiepatronen. Ze is namelijk een volwaardige economische sector geworden met taken als vervoer, handling en opslag en heeft dus een centrale plaats in de huidige stedenbouwkundige, ecologische en sociale uitdagingen van het Brussels Gewest.

Meer in het algemeen is deze nieuwe editie ook een gelegenheid om de toestand van de productieactiviteiten te evalueren. Een belangrijke analyse van het grondgebied heeft ons enkele interessante bevindingen opgeleverd over:

  • De ligging en de samenstelling van het totale industriële gebied van 4.707.000 m²
  • De belangrijkste sectoren
  • hoe de productieve activiteiten zich verhouden tegenover de residentiële voorzieningen
  • het aantal leegstaande industriële gebouwen, etc.
  • over hoe we bepaalde ruimtes een tweede leven kunnen inblazen

Deze verschillende uitdagingen tonen de noodzaak om verschillende lokale en regionale actoren te sensibiliseren over de logistieke behoeften; het voorzien van nieuwe ambachtelijke en industriële ruimten binnen de richtplannen van aanleg en de organisatie van stedelijke logistieke sites om in te spelen op nieuwe tendensen, zoals circulaire economie en korte keten.

Het is tenslotte de gelegenheid om een eerste evaluatie te maken over de implementatie van het  OGSO (Ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving), zoals gedefinieerd in het GBP.

En savoir plus