Oproep aan ontwerpers: Infrabel

Appel à projets

Posted on 30 August 2018

 


© Séverin Malaud
Na jaren afwachten lijkt de herontwikkeling van de zone rond het Zuidstation eindelijk op gang te komen, onder meer met de bouw van het nieuwe Control Center van Infrabel.

Infrabel, verantwoordelijk voor het beheer van de spoorweginfrastructuur, moet tegen 2024 klaar zijn om aan de nieuwe noden op het gebied van centralisering van het spoorwegverkeer te beantwoorden. Het wordt een grote uitdaging: het gebouw moet niet alleen plaats bieden voor uiterst technische voorzieningen, maar het gelijkvloers moet ook aantrekkelijk zijn, om zich in te passen in de komende transformatie van de wijk.

Daarom zoekt Infrabel teams voor de bouw van een controlecentrum. Het gebouw van 38 000 m² omvat verschillende functies: een seinhuis, controlekamers en kantoren die aan de huidige normen voldoen. De opdracht omvat het volledige project, waaronder de architectuur, stabiliteitswerken, bijzondere technieken, de aanleg van de omgeving en de EPB-studies.

Het project situeert zich tussen de sporen en de Frankrijkstraat en wordt in twee fases gebouwd. Enerzijds komt er een gebouw aan de achterzijde van het perceel. Alle controlekamers en technische installaties worden er gehuisvest evenals de diensten en operationele ondersteuning. Begin 2025 moet dit gebouw gebruiksklaar zijn. Anderzijds wordt een gebouw van 19 000 m² aan de straatkant opgericht. Dat complex komt op de plaats van het huidige seinhuis, dat afgebroken wordt.

 • Budget werkzaamheden: 65 000 000 euro excl. btw.
 • Erelonen vastgelegd op 6 500 00 euro excl. btw, als volgt verdeeld:
  • Vast gedeelte (voorontwerp, vergunningsaanvraag): 1 625 000 euro;
  • Voorwaardelijk gedeelte 1 (opstelling van het bestek, uitschrijving van de aanbesteding en analyse van de offertes): 2 925 000 euro;
  • Voorwaardelijk gedeelte 2 (uitvoering van de opdracht): 1 950 000 euro.
 • Vergoeding: Iedere inschrijver wiens dossier minstens 60 punten behaalt bij de analyse van de gunningscriteria (omschreven in het bestek) krijgt 50 000 euro.  De vergoeding voor de geselecteerde inschrijver wordt van de erelonen afgetrokken.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

 • Link naar de aankondiging van de opdracht.
 • Uiterste indieningsdatum: 1 oktober 2018 om 13u 

En savoir plus