Het project Urban Maestro

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Europese steden

Posted on 19 September 2018

 

European flags
European flags
© SPRB-GOB
Om de kwaliteit van de stedelijke ruimte te verbeteren bestaan er in heel wat Europese steden uiteenlopende wetten, regels, plannen en vergunningen. Hoewel deze grotendeels juridisch gebaseerde tools nuttig zijn en de ontwikkeling van slecht doordachte stedenbouwkundige projecten voorkomen, stimuleren ze onvoldoende de ambitie voor een ruimtelijke kwaliteit die excelleert.

Precies daarom is de ontwikkeling van andere – mindere traditionele – methodes noodzakelijk, eerder ‘soft power’ van aard.

Welke formele en informele mechanismen bestaan er in Europese steden om te sleutelen aan de kwaliteit van ontwerp en stadsprojecten? Welke modaliteiten liggen ten grondslag aan een dergelijk stadsontwikkelingsbeleid? Wat zijn de financiële implicaties?

Welke lessen kunnen we trekken en hoe moeten we de bestaande knowhow uitbouwen en de professionele organisaties in heel Europa samenbrengen?

De komende twee jaar zal in dit kader een project worden uitgerold dat focust op de ruimtelijke kwaliteit in verschillende Europese steden en meer bepaald op de instrumenten en de financiering.

Bedoeling is om nieuwe praktijken en mechanismen aan het licht te brengen die ruimtelijke kwaliteit mogelijk maken, zonder terug te vallen op een generiek regelgevend kader. Het project kreeg de naam Urban Maestro en start eind 2018. Het wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het innovatie- en onderzoeksprogramma Horizon 2020. Urban Maestro is een unieke samenwerking tussen UN Habitat (projectcoördinator), de Bartlett School of Planning en de bouwmeester maître architecte.

Voor de coördinatie van het project loopt nog tot en met 4 oktober een vacature.