In de Kijker - BISA - Aanzienlijke toename van het aantal Brusselaars met een baan verwacht

Publication

Posted on 8 November 2018

 

Tussen 2018 en 2023 zou het aantal Brusselaars met een baan elk jaar gemiddeld stijgen met 6 200 personen, wat overeenstemt met een groei van 1,3 % per jaar. Die groeiprognose is hoger dan die van Vlaanderen en Wallonië. De verwachte toename van het aantal Brusselaars met een baan zou ook groter zijn dan die van alle werkenden tewerkgesteld in het Brussels Gewest.