Kazernes van Elsene - Usquare: Openbaar onderzoek

Geef uw mening over het Richtplan Van Aanleg

Enquête publique

06 February > 08 April 2019

Posted on 31 January 2019

 


© Deborah Puylaert
Van 6 februari tot 8 april 2019, wordt het project van Richtplan van Aanleg voor de voormalige kazernes van Elsene voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Elsene en Etterbeek.

Het RPA Voormalige kazernes van Elsene stelt voorop om deze site, die vandaag ingesloten is, te herinrichten als een gemengde wijk, vormgegeven door een grote esplanade en een nieuw park. Het project voorziet, met respect voor het erfgoed en het woonmilieu, de creatie van gezins-en studentenwoningen, evenals lokale voorzieningen die beantwoorden aan de behoeften van iedereen.

Op 20 december 2018 keurde de Brusselse regering in eerste lezing het ontwerp voor het Richtplan van Aanleg (RPA) goed voor de voormalige kazernes van Elsene. Deze juridische tool omkadert de verschillende operaties in het kader van Usquare, een belangrijk en inspirerend project voor het Brussels Gewest.

Van 6 februari tot 8 april 2019, wordt het project van RPA voorgelegd aan een openbaar onderzoek in de gemeenten Elsene en Etterbeek. Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken aan de daarvoor bevoegde personen bij de gemeenten, via post of via de site van perspective.brussels.

Een infosessie wordt georganiseerd op dinsdag 26 maart van 19u30 tot 21u in de kazernes van Elsene, om kennis te maken met het project.

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.

En savoir plus