Naar het afsluiten van open ruimten?

Conference

Tuesday 19 February 2019

12:15 > 14:00

Posted on 31 January 2019

 


 
perspective.brussels
perspective.brussels
Kan de publieke ruimte tegelijkertijd afgesloten en open zijn?
Metrolab heeft zich over deze vraag gebogen door middel van interdisciplinair onderzoek naar het concept ‘inclusieve enclave’.

Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) legt de nadruk op het bestaan van een ‘Brussels ecosysteem’ als landschapsstructuur met stedelijke, sociale, economische en culturele kenmerken. De dynamiek van dit ecosysteem uit zich ondermeer in het bestaan van openbare ruimten. Het GPDO herinnert eraan dat deze ruimten de levensomgeving van de bewoners en de gebruikers van de stad bepalen en dat ze tegelijkertijd aantrekkelijk, comfortabel, duurzaam, veilig, schoon en goed onderhouden moeten zijn.

Maar hoe definiëren we die 'inclusieve enclaves'? Metrolab organiseerde in 2017 een MasterClass over het onderwerp, nadien volgde een publicatie.

Het stelt een methode voor om te experimenteren in de stad door het ontwikkelen van afgesloten plekken/gebieden met een eigen karakter en van duurzame aard, in ontmoetingsplaatsen voor een divers publiek, wat verder gaat dan het neerzetten van horeca en vertier.

Tijdens deze perspectiveLab ontvangen we twee promotoren van de MasterClass:.

  • Mathieu Berger, onderzoeker en als docent sociologie verbonden aan de UCL
  • Benoît Moritz, docent aan de faculteit architectuur ULB

Zij zullen aan de hand van Brusselse en internationale voorbeelden het begrip ’inclusieve enclave’ toelichten en gaan in op deze nieuwe manier van kijken naar de publieke ruimte.

Dit zal eveneens gelegenheid bieden voor het ontstaan van mogelijke verbanden tussen de gewestelijke instellingen en Metrolab in de voortzetting van het onderzoek met betrekking tot stedelijke projecten.

En savoir plus