ESPON: lancering van 4 aanbestedingen voor gerichte analyses

Posted on 7 February 2019

 


© ESPON

ESPON staat voor European Spatial Planning Observation Network. Het programma heeft als doel het verbeteren en promoten van een Europese territoriale dimensie. De resultaten zijn bedoeld voor beleidsmakers op Europees, nationaal en regionaal niveau.

In dat kader worden er 4 aanbestedingen uitgeschreven om gerichte analyses te financieren en uit te voeren met betrekking tot de volgende thema's :

  1. SDG-localisatietool: Localisatie en meting van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) in steden en regio's
  2. Dynamiek op de woningmarkt in grensoverschrijdende gebieden
  3. Interregionale betrekkingen in Europa
  4. Cultureel erfgoed als bron van maatschappelijk welbevinden in Europese regio's

De deadlines voor de aanvragen liggen in maart 2019

Bettreffende de procedure: gelieve er rekening mee te houden dat er voor open aanbestedingen nieuwe regels van toepassing zijn: de Belgische consortia die een aanvraag willen ondertekenen, dienen zich eerst te richten tot LuxTrust. Dit kan enkele weken duren.

Meer informatie over het ESPON-programma in België is beschikbaar op de nieuwe website van het Belgisch contactpunt.

En savoir plus