De strijd tegen schooluitval

7.350.000 euro toegekend en meer dan 440 projecten geselecteerd over de periode 2019-2021

Posted on 28 February 2019

 


 
Heel wat jongeren en gezinnen krijgen te maken met schoolmoeheid. Bijna 15% van de Brusselse jongeren verlaat de school zonder diploma van het middelbaar onderwijs. En 28% van de Brusselse leerlingen heeft minstens twee jaar achterstand op school.

De minister-president van het Brusselse Gewest beseft de ernst van het probleem: "Om al die uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het Gewest verschillende financieringsmechanismen in het leven geroepen om scholen, gemeenten en verenigingen te helpen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, maar ook om in te grijpen wanneer een leerling afhaakt of om jongeren terug aansluiting te laten vinden bij hun school, opleiding, of de arbeidsmarkt." 

Die voorzieningen worden beheerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels, die eveneens toeziet op de uitvoering van de opgestarte projecten.

In het kader van de  geselecteerde projecten, waarvoor het gewest in totaal meer dan 7,3 miljoen euro uittrekt voor de periode 2019-2021, worden allerlei activiteiten opgezet om schooluitval tegen te gaan: huiswerkbegeleiding, theater, muziek, geweldpreventie, mentorprojecten, persoonlijke ontwikkeling van jongeren, ... Het Gewest besteedt daarbij bijzondere aandacht aan kansarme milieus en ouderparticipatie.

  • Via het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV) zal de Brusselse gewestregering tussen 2019 en 2021 een portefeuille van 5.852.609 euro toekennen aan scholen in alle Brusselse gemeenten om de strijd tegen schooluitval aan te binden. In totaal worden er 384 projecten uitgevoerd. De activiteiten moeten verplicht doorgaan op school, buiten de schooluren.
  • Via het Programma voor de begeleiding van kinderen en jongeren bij hun scholing en burgerzin (PBSB) steunt de Brusselse gewestregering de verenigingen rechtstreeks door subsidies ter waarde van 1.500.000 euro uit te delen voor de periode 2019-2021. Maar liefst 58 verenigingen werden geselecteerd om hun project uit te voeren.

Alle projecten die via deze mechanismen door het Brusselse Gewest worden gefinancierd, zijn terug te vinden via www.schoolinschakeling.brussels. Deze website van het Gewest wil een echt expertisecentrum zijn op het gebied van schoolinschakeling. Bezoekers vinden er definities, indicatoren i.v.m. schooluitval, maar ook een database met wetgevingen en studies.

De site bevat ook een gids van de actoren die zich bezighouden met schooluitval en projecten die steun krijgen van het Gewest, aangegeven op een kaart. Deze nieuwe gewestelijke tool zal geleidelijk mee evolueren. De bedoeling is dat de site verder wordt uitgebouwd in overleg met de 19 gemeenten. Zij zijn immers de belangrijkste partners van het Gewest in de strijd tegen schooluitval. Ook de gemeenschappen krijgen hierin een rol.