Naar een betere integratie van de genderdimensie in stadsplanning

Posted on 8 March 2019

 


 
Binnen ruimtelijke ordening moet meer rekening worden gehouden met de genderproblematiek. De medewerkers van Perspective die dagelijks bijdragen aan het in kaart brengen en vormgeven van het Gewest, zijn zich hiervan bewust.

Er worden momenteel te weinig gegevens verzameld over hoe vrouwen de stad percipiëren, hoe ze er gebruik van maken en hoe ze zich voelen, los van het feit of ze al dan niet in de stad wonen. We weten niet genoeg over hun wensen, hun bekommernissen, hun dagelijkse gewoonten ...

Hoeveel vrouwen maken 's avonds gebruik van het openbaar vervoer? In welke openbare ruimten voelen ze zich op hun gemak en welke vermijden ze? Hoe creëren we ideale gemeenschappelijke ruimtes? Welke jobs beoefenen ze?

"Het is opvallend dat de meeste uitrustingen vooral toegespitst zijn op de mannelijke groep. Voor meisjes is niet zoveel te vinden. Ze maken wel gebruik van de fitness-toestellen maar enkel wanneer er geen man te bespeuren is". (2017, diagnose Schoolcontract, perspective.brussels, p. 16)

In onze studies en tools om kennis te vergaren over het gewestelijk grondgebied moeten vrouwen, met specifieke behoeften en activiteiten, waar mogelijk bijzondere aandacht krijgen. De introductie van de nieuwe "Gender Equality Index" geeft ons alvast de gelegenheid om dit te doen voor onze plannen van aanleg.

Maar ook al laten de algemene richtinggevende principes (gastvrije en open openbare ruimten, toegankelijke voorzieningen, dichtbij en geïntegreerd in de stad ...) ons toe om rekening te houden met de behoeften van vrouwen, toch wordt de genderproblematiek nog niet systematisch onderzocht.

Die uitdaging willen we hier aangaan omdat we ervan overtuigd zijn dat een stad voor en met vrouwen een stad is waar iedereen zich welkom voelt!