Basisonderwijs

Uit de tabel blijkt dat er in het basisonderwijs tussen 2010 en 2030 35.912 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het Brussels Gewest.

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2030 in het basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basisonderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – sept. 2021)
Geplande plaatsen
(tegen 2030)
             Totaal    
Franstalig onderwijs 16.401 4.724 21.125
Nederlandstalig onderwijs 8.859 5.928 14.787
TOTAAL 25.260 10.652 35.912

 Monitoring van het schoolaanbod – maart 2022 – Dienst Scholen, perspective.brussels