Basisonderwijs

Uit de tabel blijkt dat er in het basisonderwijs tussen 2010 en 2030 36 430 plaatsen gecreëerd of gepland zijn in het Brussels Gewest.

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2030 in het basisonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basisonderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – tot en met sept. 2023)
Geplande plaatsen
(tegen 2030)
             Totaal    
Franstalig onderwijs 17 398 3 451 20 849
Nederlandstalig onderwijs 10 803 4 778 15 581
TOTAAL 28 201  8 229 36 430

 Bron: Monitoring van het schoolaanbod – september 2023 – Dienst Scholen, perspective.brussels

 

Gecreëerde of geplande schoolplaatsen in het gewoon basisonderwijs tegen 2030

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – juli 2022 – Dienst Scholen van perspective.brussels