Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs kent verschillende types in functie van de behoeften van leerlingen met moeilijkheden (mentale achterstand, lichamelijke, visuele of auditieve beperkingen, ziekte, gedrags- of leerstoornissen).

Het territoriaal netwerk van het buitengewoon onderwijs is dan ook sterk verspreid. De afstand tussen de woonplaats en de school is er doorgaans aanzienlijk langer dan in het gewoon onderwijs. Het rekruteringsgebied van deze scholen is vaak erg uitgestrekt en een relatief groot aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs in het Brussels Gewest woont erbuiten (20 % in 2019-2020, volgens de Focus van het BISA n°45).

Momenteel staan er in het Brussels Gewest weinig projecten gepland voor nieuwe plaatsen in het buitengewoon onderwijs : dit vertegenwoordigt 374 schoolplaatsen, of amper 1,3 % van alle geplande plaatsen tegen 2030. Het buitengewoon onderwijs vertegenwoordigt echter 3,5 % van het door de gemeenschappen georganiseerde en/of gesubsidieerde onderwijs in het Brussels Gewest (BISA).

 

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2030 in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Buitengewoon basis- en
secundair onderwijs in
Gecreëerde plaatsen
2010 - sept.2022
Geplande plaatsen
tegen 2030
  Totaal            
Franstalig onderwijs 797 360 1 157
Nederlandstalig onderwijs 233 110 343
TOTAAL 1 030 470 1 500

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – september 2022 – Dienst Scholen, perspective.brussels

Meer informatie over het « buitengewoon onderwijs in het Brussels Gewest: is er een evenwicht tussen vraag en aanbod? » (Focus van het BISA n°45, 2021).

Gecrëerde of geplande schoolplaatsen in het buitengewoon onderwijs tegen 2030

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – juli 2022 – Dienst Scholen van perspective.brussels