Pendelende leerlingen

De schoolbevolking van het basis en secundair onderwijs in het Brussels Gewest bestaat uit leerlingen die hier ook wonen, maar er zijn ook vele leerlingen afkomstig uit het Waals en het Vlaams Gewest.

Volgens de door het BISA gepubliceerde cijfers bedroeg het aantal schoolgaande leerlingen in het Brussels Gewest ongeveer 261.000 eenheden tijdens het schooljaar 2020-2021. Dit aantal was samengesteld uit kinderen die in Brussel verblijven, zij maken 87% van de leerlingen in de Brusselse scholen uit, en zogenaamde "instromende" en "uitstromende" leerlingen, die buiten het Gewest woonachtig zijn en vanuit het Vlaams en het Waals Gewest pendelen om in een Brusselse onderwijsinstelling school te lopen. Het aantal "instromende" leden bedroeg bijna 33.400 eenheden in 2020-2021, voor alle niveaus samen, d.i. 13% van de in het Brussels Gewest schoolgaande leerlingen. De meeste leerlingen die naar school pendelen, komen uit Vlaams-Brabant.

De "uitstromende" leden leggen daarentegen de tegengestelde weg af: zij verblijven in het Brussels Gewest maar verlaten het gewestelijk grondgebied om school te lopen. Deze leerlingen zijn minder talrijk dan de "instromende" leerlingen: zij waren met 8.838 in 2020- 2021, voor alle niveaus samen.

Het pendelen naar school neemt toe naargelang het onderwijsniveau. Leerlingen pendelen het minst in het kleuteronderwijs en het meest in het secundair onderwijs.

Ook in dit hoofdstuk

Projecties voor de schoolbevolking