Omgeving

Voor schoolprojecten is vaak niet enkel een stedenbouwkundige vergunning vereist maar ook een voorafgaande milieuvergunning of specifieke aangifte.

Bij de oprichting van scholen zijn ook milieuregels van belang, zoals de energienormen waarvoor specifieke procedures gelden (EPB-certificaat, EPB-werkzaamheden, ...). Bij de renovatie of uitbreiding van een bestaand gebouw moet bijvoorbeeld de asbestreglementering erg vaak worden toegepast.