Belastingen op inkomen

  Rechtspersonenbelasting

  Status: Andere

  Stelsel: Tarief van 16,995% tot 33,99%, afhankelijk van het soort inkomen.

  Voorwaarden: Rechtspersonen (RPB’s) die niet onderworpen zijn aan de Vennootschapsbelasting.

  Procedure: Zie FOD Financiën

  Contactgegevens: FOD Financiën