Lijst van de documenten om te geven in kader van de gewone procedure

De aanvrager moet bij zijn aanvraag een reeks documenten voegen

  •  Presentatienota bestaande uit: identiteit van de projectdrager, locatie van het project, beschrijving van het project, met onder meer de bestemmingen, de bouwhoogtes en de inplantingen in de bestaande en geplande situatie.
  •  Relevante foto's
  •  In het geval van de verwijdering van opmerkelijke binnendecoratie, een fotoreportage van de binnenkant (cf. besluit samenstelling dossier).
  •  Alle andere documenten die nuttig zijn voor een goed begrip van het project waarover de aanvrager op dat moment beschikt (bv. plannen van de bestaande en geplande situatie).