Overheidsopdracht: wetenschappelijke en methodologische ondersteuning

Posted on 30 July 2019

 


 

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) lanceert een overheidsopdracht met openbare procedure – een raamovereenkomst voor diensten in percelen - voor methodologische en wetenschappelijke ondersteuning door deskundigen bij de uitvoering van haar wetenschappelijke activiteiten. 

Deze overheidsopdracht bestaat uit acht verschillende percelen inzake deskundigheid in de volgende domeinen:

  • economie en econometrie;
  • inkomen, sociale integratie en leefomstandigheden;
  • evaluatie van het overheidsbeleid;
  • demografie;
  • onderwijs en jonge kinderen;
  • mobiliteit, vervoer en milieu;
  • ruimtelijke ordening, huisvesting en toerisme;
  • gezondheid.

De raamovereenkomst zal worden afgesloten voor een termijn van 24 maanden, die eenmaal kan worden verlengd.

De uiterste datum voor het indienen van de offertes werd vastgesteld op 24 september, om 11u00.

Meer weten?

Alle documenten zijn beschikbaar op het platform: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349016. Het BDA-publicatienummer is 2019-523594 en moet worden ingevuld in de tool “Publicatie zoeken”.

De uitwisselingen, vragen en antwoorden tussen de aanbestedende overheid en de inschrijver mogen enkel gebeuren via het platform.

bisa.brussels