Overzicht van de huisvestingsvergunningen


 
Tall building, Louis Mettewie Boulevard (Molenbeek-Saint-Jean)
Tall building, Louis Mettewie Boulevard (Molenbeek-Saint-Jean)
 

 

Het Overzicht van de huisvestingsvergunningen analyseert de evolutie van residentieel vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Net als de Overzichten van het kantorenpark, productieactiviteiten en de handel, heeft het als doel om een stand van zaken te geven van de toekomstige behoeftes en de nodige planningsinstrumenten, bestaand en toekomstig, om hierop in te spelen.

perspective.brussels werkt voor dit ‘Overzicht van de huisvestingsvergunningen’ samen met urban.brussels (Brussel Stedenbouw en Erfgoed). Dit Overzicht geeft bijvoorbeeld een inzicht in de evolutie van de huisvesting in Brussel in functie van de sterke demografische groei in het Gewest sinds de jaren 2000. Dit Overzicht analyseert de stedenbouwkundige vergunningen vanaf 2003 voor de bouw of afbraak van wooneenheden in het Brusselse Gewest. 

Een continue analyse van de residentiële dynamiek

Het Overzicht maakt regelmatig een statistische analyse van de residentiële dynamiek. De analyse van de uitgereikte vergunningen is een betrouwbare indicator van de residentiële dynamiek, want meer dan negen op de tien vergunde woningen worden ook effectief gebouwd.

Het Overzicht is een instrument voor ruimtelijke ontwikkeling dat tracht om aanbevelingen te doen die anticiperen op de toekomstige huisvestingsbehoeften in Brussel.

Publications

Observatoire des permis logement
10

perspective_observatoirepermislogement10-fr-nl.pdf

2022
perspective.brussels
Download