‘Slechte huisvesting’ in Brussel: een ‘slecht gekende’ realiteit

Een sociale situatie in aanmerking nemen als katalysator voor het huisvestingsbeleid?

Conference

Tuesday 03 March 2020

12:15 > 14:00

Posted on 18 February 2020

 


 
perspective.brussels
Naamsestraat 59 - 1000 Brussel
‘De levenskwaliteit in Brussel is nauw verbonden met de kwaliteit van de woningen’, staat in ons Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Het streven naar kwaliteit moet dan ook gepaard gaan met een ontwikkeling van de bevolking.

Maar leidt dit streven in een context van socio-ruimtelijke dualiteit wel tot een resultaat?
Terwijl Brussel (nog) niet wordt beschouwd als een ‘dure stad’ op internationaal niveau, weten we dat een groot deel van de bevolking moeite heeft om goede huisvesting te vinden. Bij wijze van voorbeeld, de helft van de Brusselse bevolking zit in de inkomenscriteria die verbonden zijn aan sociale woningen …

De eerste vragen rijzen dan ook automatisch: waar komen de bevolkingsgroepen terecht die niet in de sociale huisvesting zitten? In woningen van huisjesmelkers met een lage kwaliteit en buitensporige kosten? Daarom en om ons standpunt van vandaag te illustreren, voorziet het regeerakkoord in een verdrievoudiging van ‘de middelen die ter beschikking worden gesteld van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI), om in overleg met de gemeenten de strijd tegen onbewoonbare woningen en huisjesmelkers op te voeren’.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad heeft zijn Thematisch rapport over de armoedecijfers 2018 gewijd aan de kwestie van de ‘slechte huisvesting’ en meer specifiek aan de uithuiszettingen in het Gewest. Het rapport ‘Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest’ illustreert met name de dramatische gevolgen van de uitzettingen, zowel wat de traumatische ervaringen betreft als de katalysator- en versterkende effecten van situaties van armoede en van niet-toegang tot de rechten. Het wijst ook op de grote moeilijkheden en zelfs de onmogelijkheid om adequate huisvestingsoplossingen te vinden in het Gewest voor de uitgezette personen, die doorgaans over een laag inkomen beschikken, in een context van steeds hogere huurprijzen.

We verwelkomen Gaëlle Amerijckx & Marion Englert, beide wetenschappelijke medewerkers van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), die ons een overzicht zullen geven van de verbanden die we kunnen/moeten leggen tussen onzekerheid, slechte huisvesting en uitzettingen.
Na de presentatie volgt een debat dat geleid wordt door onze Referent Huisvesting, Yves Van de Casteele, met een kritische blik op de ‘overbrenging’ van de uitgezette personen naar de sociale huisvesting.

Dit biedt de gelegenheid om de belangrijkste vragen te bespreken om de sociale situatie van een deel van de Brusselaars te verbeteren:

  • In welke context vinden de uitzettingen in het Gewest plaats?
  • Wat zijn de trajecten van de personen die worden uitgezet, voor en na uitzetting?
  • Hoeveel uithuiszettingen zijn er in het Brussels Gewest en waar vinden we deze cijfers?
  • Wat kunnen we doen om dit fenomeen te bestrijden en effectieve uitzetting te vermijden?

Om het Lab zo goed mogelijk voor te bereiden, kunt u vanaf nu de publicaties van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn raadplegen.

En savoir plus