Covid-19: Opschorting van termijnen en beroepstermijnen in het Brussels Gewest

Posted on 17 April 2020

 


 

Omwille van de COVID-19-gezondheidscrisis, heeft de Brusselse Regering beslist om de termijnen en beroepstermijnen, alsook alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, vastgelegd in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd op te schorten vanaf 16 maart tot en met 15 juni.

Wat de missies van Perspective betreft, heeft deze beslissing een impact op;

  • Alle procedures betreffende de territoriale planning, zoals voorzien in hoofdstuk II van het BWRO (BBP, RPA, GBP, GemOP, …)
  • De termijnen voor de voorbereiding, uitvoering, rechtvaardiging en wijziging van de contracten voor Stadsvernieuwingscontracten zoals voorzien in de Organieke Ordonnantie over de Stadsherwaardering van 6 oktober 2016
  • De procedures met betrekking tot schoolcontracten in het kader van de Ordonnantie inzake schoolcontracten, indien van toepassing.

Voor meer informatie, aarzel niet contact op te nemen met info@perspective.brussels of rechtstreekts met één van onze projectvertantwoordelijken.