De vierde Monitoring van publieke woonprojecten in Brussel

Publication

Posted on 29 May 2020

 


 

De Brusselse referent huisvesting houdt een stand van zaken bij over de openbare huisvestingsprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een jaarlijkse publicatie bundelt de belangrijkste cijfers en lessen: Monitoring van publieke woonprojecten in Brussel. Het vierde nummer van deze publicatie is nu beschikbaar en zoomt in op de recentste gegevens, die dateren van 1 januari 2020.

Enkele belangrijke vaststellingen:

  • 2019 was goed voor ruim 1.350 opgeleverde openbare woningen (alle programma's samen), zo goed als evenredig verdeeld over huur- en koopwoningen.
  • Het Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP) en het Programma Alliantie Wonen (AW) vorderen gestaag. Een optelsom van de opgeleverde en de in aanbouw zijnde woningen toont aan dat het GHP in zijn 15-jarig bestaan een realisatiepercentage van 58 % heeft bereikt (2.894 opgeleverde of in aanbouw zijnde woningen), terwijl het AW, 6 jaar na de lancering, voor bijna 30 % voltooid is (1.968 opgeleverde of in aanbouw zijnde woningen).
  • Wanneer we de twee programma’s samen nemen, werden 602 nieuwe openbare woningen opgeleverd tussen maart 2019 en januari 2020. Die bemoedigende resultaten mogen de toename van het aantal projecten in de categorie "on hold", die nu 1.619 woningen telt, niet verhullen. Dit vierde nummer gaat dieper in op waarom die projecten "on hold" zijn gezet. De analyse daarrond bracht aan het licht dat die projecten in zeer sterke mate afhangen van de uitwerkings- en goedkeuringsprocessen van stedenbouwkundige documenten en, in mindere mate, van lokale obstakels (die zich soms ook "verschuilen" achter de voorschriften van een stedenbouwkundig werkinstrument, ...).

Verder werden in het kader van deze Monitoring twee belangrijke maatregelen van de Gewestelijke Beleidsverklaring (GBV) geanalyseerd. Het gaat met name om de maatregel met betrekking tot de doelstelling om over 15 % woningen van sociale aard in het hele Gewest te beschikken, met een evenwichtige verdeling per gemeente en per wijk.

  • Ten opzichte van het totale aantal bekende woningen op 01.01.2019 tellen we op gewestniveau een aandeel van 11,5 % woningen die voldoen aan de definitie "van sociale aard". Op gemeentelijk niveau bereiken 7 gemeenten (Anderlecht, Brussel-Stad, Evere, Ganshoren, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde) de doelstelling van 15 % woningen van sociale aard op hun grondgebied.
  • Rekening houdend met de momenteel geplande woningbouwprojecten stijgt het gewestelijk gemiddelde zodoende tot 13,3 % (nog steeds ten opzichte van het totale aantal woningen op 01.01.2019). Er zijn echter geen extra gemeenten die de drempel van 15 % overschrijden.

Publications

En savoir plus