Tijdelijke inrichtingen van de openbare ruimte deze zomer

« Brussel in vakantie »

Posted on 8 June 2020

 


© visit.brussels - Eric Danhier

© visit.brussels - Sophie Voituron

© visit.brussels - Eric Danhier

De huidige gezondheidscrisis maakt ons duidelijk dat het noodzakelijk is om de openbare ruimte beter te verdelen en een aanzienlijk deel ervan voor te behouden voor de actieve weggebruikers, zodat de veiligheid en voldoende fysieke afstand gegarandeerd kunnen worden. Met de zomervakantie in het verschiet heeft de Brusselse regering beslist om ondersteuning te bieden voor initiatieven die toelaten om in de verschillende wijken een ruimer aanbod van ontspanning, cultuur, evenementen, handel, horeca en sport te voorzien voor alle Brusselaars.

Om die tijdelijke transformatie van de openbare ruimte in goede banen te leiden, werd de intra-gewestelijke werkgroep “Brussel in vakantie” opgericht, zodat de uitvoering coherent en doeltreffend kan verlopen. Deze werkgroep wordt geleid door het kabinet van de Minister-President en perspective.brussels en brengt de publieke actoren samen die aan deze dynamiek wensen deel te nemen.

Perspective werd belast met het inventariseren van de tijdelijk beschikbare ruimtes, binnen of buiten, openbaar of privé, op het gewestelijk grondgebied om:

  • terrassen, extra groen, ontmoetingsplaatsen of speeltuinen te installeren
  • kleinschalige activiteiten (gelijkwaardig aan lokale voorzieningen) en tijdelijk gebruik van de openbare ruimte mogelijk te maken

Deze opdracht sluit aan bij de missies van Perspective op het gebied van collectieve voorzieningen (Task Force voorzieningen) en tijdelijk gebruik.

De lijst met een twintigtal beschikbare plaatsen met de respectievelijke beheerders wordt ter beschikking gesteld van initiatiefnemers op de website van visit.brussels.

En savoir plus