Het Gewest maakt extra budget vrij om voortijdige schoolverlaters te ondersteunen

Posted on 7 September 2020

 


© CityTools-2020

Het Brussels Gewest heeft besloten om uitzonderlijk een budget van 312.500 euro vrij te maken om meer ondersteuning te verlenen aan leerlingen in het middelbaar onderwijs die schoolmoe zijn.

Die noodmaatregel werd ingevoerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels. Die beheert alle gewestelijke hulpmiddelen om schooluitval te bestrijden, waaronder ook het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV).

De COVID-19-crisis en de lockdown die de overheid heeft uitgeroepen hebben onmiskenbaar een weerslag gehad op het onderwijs van de leerlingen. Aangezien de schoolgebouwen gesloten waren, is er een werking met variabele geometrie op touw gezet om het contact met de leerkrachten te onderhouden en de continuïteit van het leerproces te behouden. Om het hoger risico op schooluitval na deze bijzondere periode te beperken heeft het Brussels Gewest besloten om 312.500 euro extra budget vrij te maken als onderdeel van het Preventieprogramma tegen Schoolverzuim (PSV) dat het 20 jaar geleden heeft ingevoerd.

Die extra middelen zijn voornamelijk bestemd voor de middelbare scholen die reeds betrokken waren bij het PSV (2018-2021). Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 zullen zij extra activiteiten kunnen organiseren tegen schoolmoeheid. Het hoofddoel van die activiteiten is om schoolmoeheid te voorkomen wanneer er een risico is waargenomen. Dankzij dit uitzonderlijk financieel duwtje in de rug kan er ook op twee andere domeinen gehandeld worden: leerlingen helpen die afgehaakt zijn (interventie) of concrete stappen ondernemen voor schoolplichtige jongeren die volledig uit het schoolsysteem gestapt zijn (compensatie).

Voor meer informatie: www.schoolinschakeling.brussels