Het SVC ‘rondom Simonis’: lancering van de opdracht

Posted on 14 September 2020

 


 

© perspective.brussels
Wat zijn de uitdagingen en kansen van de wijk rond Simonis? Welke wensen leven er bij de bewoners, de wijkorganisaties, de gebruikers, ...? Hoe kunnen we samen een betere levenskwaliteit voor allen tot stand brengen?

Om het SVC 'rondom Simonis' (SVC 6) te lanceren, organiseerde perspective.brussels op 4 september een rally op het terrein met  de aangestelde studiebureaus 51N4E, Cityspark, CSD Ingénieurs en urban.brussels.

Dit was meteen de kick-off van het project en was bedoeld om informatie te verstrekken over de geselecteerde methode voor de uitwerking van het SCV 6, om de expertise van het terrein en de waarden van stadsvernieuwing te delen met de openbare actoren die betrokken zijn bij het totstandkomingsproces van het SVC 6 en om samen verhalen voor de toekomst te ontwikkelen voor dit gebied. Er werd ook een voorafgaand participatief proces opgestart aan de hand van gesprekken met inwoners, handelaars en gebruikers van de wijk.

Ter herinnering: de prioriteit van het programma van het SVC 6 is het werken aan een beter stedelijk weefsel. Het komt er onder meer op aan om de verbindingen voor voetgangers en fietsers en tegelijk ook het groene netwerk te verbeteren. De creatie van voorzieningen die bijdragen aan de economische en ecologische transitie van de stad, behoort ook tot de ambities.

En savoir plus