SVC « Heyvaert-Poincaré » : stand van zaken en aanpassing van het programma

Online algemene vergadering op 4 maart van 17u30 tot 19u

Réunion publique

Thursday 04 March 2021

17:30 > 19:00

Posted on 16 February 2021

 


© Séverin Malaud
Het stadsvernieuwingscontract 'Heyvaert - Poincaré' (SVC 5) dat van start ging in 2017 is halverwege de uitvoering. Om het aan te passen aan de veranderende stedelijke context en de operationele betrekkingen, worden aanpassingen aan het programma voorgesteld.

Het programma is gebaseerd op acties voor sociale cohesie en projecten voor openbare ruimte of onroerend goed. De belangrijkste projecten zijn de volgende:

  1. de aanleg van een nieuw park: het park van de kleine Zenne, een as waarrond nieuwe woningen, productieve activteiten en voorzieningen voorzien worden.
  2. heraanleg van de centrale bermen van de Poincarélaan, tussen het park aan de Ninoofsepoort en de Lemonnierlaan
  3. een kleine kwalitatieve groene ruimte die een betere verbinding met zich mee brengt voor de actieve modi tussen de Ropsy-Chaudronbrug en het kanaal. 
  4. en een bijdrage aan de emblematische projecten rond het kanaal, waaronder de  culturele, creatieve en artistieke pool die tijdelijk wordt ingevuld door onder andere Recyclart (Manchesterstraat 13-19) en het toekomstig sociaaleconomisch project dat in een overgangsfase wordt ingevuld door de vereniging Casablanco (Heyvaertstraat 59-61)


In november 2020 keurde de Brusselse regering de wijzigingen aan het SVC 5 goed.

De verschillende projecten worden vormgegeven door de partners van het SVC: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiltieit, de directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, citydev.brussels, Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, de Stad Brussel, zijn Grondregie en lokale verenigingen.

Wilt u meer te weten komen over de lopende projecten en de wijzigingen aan het programma?
perspective.brussels en urban.brussels nodigen u uit voor de online Algemene Vergadering op 4 maart van 17.30 tot 19.00 uur

Op het programma

Hoe?
Door in te loggen op onze Teams-vergadering

U kunt nu alle betrokken documenten (gewijzigd programma) raadplegen op wijken.brussels.

En savoir plus