Gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) nr. 50-30/31 "Versailleswijk"

Posted on 28 April 2021

 


 
Op 4 maart 2021 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de gedeeltelijke opheffing goedgekeurd van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) nr. 50-30/31 "Versailleswijk" van de stad Brussel.

De gedeeltelijke opheffing van het BBP "Versailleswijk" heeft tot doel de ontwikkeling mogelijk te maken van de eigendommen van het OCMW die gelegen zijn op de twee percelen die zijn gekadastreerd onder afdeling 19, sectie C, nrs. 143C en 143D, en zich bevinden op de kruising van de Japanse Torenstraat en de Schapenweg.

De gedeeltelijke opheffing betreft alleen deze twee percelen.
De rest van het het BBP wordt behouden, om de eigen identiteit van dit deel van het grondgebied van Neder-Over-Heembeek te bewaren.

De gedeeltelijke opheffing van het BBP in plaats van een wijziging ervan is verantwoord.
Het GBP en de GSV zullen van toepassing zijn op deze 2 percelen en zullen volstaan om elk project correct in de zone in te kaderen.

En savoir plus