Andere regelgevende instrumenten

    View of Brussels
    View of Brussels
     

    Deze stedenbouwkundige reglementen zijn in twee niveaus opgedeeld.

    De stedenbouwkundige verordeningen bevatten regels over onder andere de kenmerken van gebouwen (bouwprofiel, volume, vormgeving, stevigheid), de bewoonbaarheidsnormen voor huisvesting, de toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), de inrichting van openbare ruimtes, de normen voor het parkeren (met uitzondering van de openbare weg), enz.