SVC « Weststation »: stand van zaken en wijziging aan het programma

Online Algemene Vergadering 30 juni 2021 van 19u tot 20u30

Réunion publique

Wednesday 30 June 2021

19:00>20:30

Posted on 11 June 2021

 


© urban.brussels/Séverin Malaud
Het stadsvernieuwingscontract (SVC 3) beschrijft projecten voor de stedelijke herwaardering van het braakland rond het station en langs het kanaal. Het programma van het SVC werd gewijzigd in functie van de veranderende stedelijke context en de uitvoeringsvereisten.

Een SVC bundelt projecten gericht op het stedelijke weefsel en de publieke ruimte of vastgoed. In het kader van SVC 3 zijn de voornaamste projecten:

  1. de inrichting van een nieuwe groene openbare ruimte in het noordoosten van het braakland rond het Weststation en de herinrichting van de openbare ruimtes rond het station Beekkant en het kruispunt Biestebroeck;
  2. de aanleg van twee stroken voor de fietsers- en voetgangerspromenade L28 tussen station Ossegem en het oude station van Kuregem, ter verbetering van de toegankelijkheid van de publieke groene ruimtes en ter versterking van het actieve-mobiliteitsnet ten westen van Brussel ;
  3. de inrichting van nieuwe gewestelijke en lokale voorzieningen:
    1. het volkshuis, een multifunctionele ruimte om het sociale weefsel te bevorderen (Bergensesteenweg);
    2. het oude station van Kuregem, een integraal cultuurcentrum;
    3. een gedeelde sportieve accommodatie voor de leden van de DBDMH en de omwonenden (Bergensesteenweg).

De verschillende projecten worden beheerd door de partners in het SVC: Beliris, Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Logement Molenbeekois, de MSI, de MIVB, Citydev, Infrabel, de NMBS en de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek.

Het programma beschrijft, in samenwerking met de lokale verenigingen, eveneens projecten gericht op het stedelijke weefsel in Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering gaf haar fiat voor twee wijzigingen in het programma van SVC 'Weststation'. Een eerste wijziging werd goedgekeurd in februari 2019 en een tweede, recent, in mei 2021.

Het SVC 'Weststation' werkt aanvullend op andere stedelijke ontwikkelingen, waaronder:

Kom je graag meer te weten over de projecten in de pijplijn en over de programmawijzigingen?

perspective.brussels en urban.brussels nodigen je uit om deel te nemen aan een online Algemene Vergadering op 30 juni 2021 van 19 uur tot 20.30 uur.

Op het programma:

Hoe?

En savoir plus