Openbare bibliotheken in het Brussels Gewest: bereikbaarheid en hun rol in de stad

ABOUT.brussels #4

Publication

Posted on 13 July 2021

 


© Muntpunt (Sien Verstraeten)

Hoe zijn de openbare bibliotheken verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Hebben alle Brusselaars er toegang tot? Welke rol spelen bibliotheken vandaag voor de bevolking? Welke relaties onderhouden zij met verenigingen en de wijk waarin ze gevestigd zijn? Op basis van cartografische analyses, kwantitatief en kwalitatief en via interviews met bibliotheekverantwoordelijken en met de bevoegde gemeenschapsinstanties, verkent de vierde ABOUT de vele vragen rondom de verankering van bibliotheken in de hoofdstad.

In het algemeen zijn de bibliotheken goed verspreid over het Brussels Gewest. Maar hoe zit het met de toegankelijkheid tot deze plekken? Zo zijn er bepaalde zones waar de afstand tot een bibliotheek 20 minuten te voet bedraagt, voornamelijk in de gemeenten Anderlecht, Ukkel, Evere, Sint-Lambrechts-Woluwe en Jette. Net daar heeft de laatste jaren een sterke woningbouwactiviteit plaatsgevonden. En dus nam het aantal huishoudens er toe zonder snelle toegang tot een bibliotheek.

Tevens lijkt het nodig om de toegankelijkheid van bibliotheken voor basisscholen te verbeteren.

Op basis van deze vaststellingen is het raadzaam om in nauw overleg met de betrokken gemeenschapsinstanties na te denken over de wijze waarop de ruimtelijke ordening kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de bibliotheek enerzijds en een aantwoord kan bieden op de toenemende vraag als gevolg van de demografische druk in een aantal gemeenten anderzijds.

Veel leesplezier!

About #4 : « Bibliotheken in het Brussels Gewest. Bereikbaarheid en hun rol in de stad? »

Publications

En savoir plus