De stad Brussel lanceert met de herinrichting van het Meudonpark meteen ook een nieuw project voor het Beeldkwaliteitsplan

Posted on 18 October 2021

 


© ORG/BBS

© perspective.brussels (BAS SMETS/ORG²)

De stad Brussel neemt deel aan de dienstencentrale van het Beeldkwaliteitsplan en lanceert meteen een eerste opdracht voor de herinrichting van het Meudonpark langs het kanaal.

Het BKP in een paar woorden

Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) streeft naar een betere kwaliteit en samenhang van de publieke ruimte in het kanaalgebied. Actoren in het Brussels Gewest kunnen hiervoor beroep doen op een dienstencentrale die toelaat om op korte termijn  ontwerp-of begeleidingsopdrachten te gunnen.

Het gaat daarbij om publieke ruimte-projecten die bijdragen aan de ambities van het BKP. perspective.brussels werkt voor deze dienstencentrale samen met het consortium ORG Squared en Bureau Bas Smets. Dit ontwerpteam stond eerder in voor de opmaak van het BKP, en werkt/e intussen al verschillende  studieopdrachten voor publieke ruimte in het gebied uit. 

De Stad Brussel is maar liefst de 10de deelnemer aan de dienstencentrale van het BKP

Door de recente deelname van de stad Brussel komt ook dit grondgebied in aanmerking voor opdrachten via de dienstencentrale van het BKP. Dit wil zeggen dat vanaf nu bijna alle gemeentelijke publieke ruimten in het toepassingsgebied van de BKP-dienstencentrale vallen. Dat is goed nieuws voor het BKP dat zo meer vorm krijgt! 

De renovatie van het Meudonpark in Neder-Over-Heembeek

perspective.brussels mag voor de Stad Brussel een ontwerpstudie gunnen voor de renovatie van het Meudonpark, gelegen op de linkeroever van het kanaal te Neder-Over-Heembeek.

Dit project omvat de opwaardering en het herstel van het groene en het blauwe netwerk. Het gebied bevat ook een reeks interessante gebouwen met erfgoedwaarde zoals de romaanse Toren, de Meudonpaviljoenen en het sluit aan bij de voormalige brouwerij van Marly. Deze laatste maakte trouwens vroeger goed gebruik van één van de bronnen van het aanwezige blauwe netwerk.

Omwille van de aanwezigheid van het erfgoed, het groen en het water, maar ook omwille van de vestiging van de Cruise Terminal, het skatepark en een geplande promenade langs de oever, zal door deze opdracht het kanaal ook kwalitatiever verbonden kunnen worden met de groen- en woongebieden van Neder-Over-Heembeek.
.

Het kanaal zet haar koers voort als ecologische corridor

Naast deze geplande renovatie, is het addendum bij het Beeldkwaliteitsplan (BKP), getiteld "Verlaging en vergroening van de kaaien", erkend door Grenzeloze Schelde.

En savoir plus