< Back to the map

Derde reeks: drie Schoolcontracten voor de periode 2022-2026


© perspective.brussels

Er werden drie scholen geselecteerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de periode 2022-2026.

Het gaat om deze drie Brusselse scholen:

  • Instituut van de Ursulinen in Koekelberg (site Heilig-Hart);
  • Institut de Mot Couvreur in Brussel-Stad;
  • GVB Scheutplaneet in Anderlecht.

De studiefase werd gedurende heel 2022 uitgevoerd door het bureau 51N4E. Dankzij de studiefase kan daarna overgegaan worden tot een actie- en investeringsprogramma dat de doelstellingen van het Schoolcontract verwezenlijkt, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de betrokken scholen.