Taalonderwijs bijspijkeren met digitale tools!

Het Gewest lanceert een oproep voor proefprojecten

Appel à projets

Posted on 25 February 2022

 


 

Taalonderwijs aanmoedigen en schoolmoeheid bestrijden zijn prioritaire uitdagingen voor het Brussels Gewest!

Met het oog op de integratie op de arbeidsmarkt en de strijd tegen schoolmoeheid wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leerlingen een duwtje in de rug geven om talen aan te leren via digitale tools.

Met die ambities voor ogen en gezien het tekort aan taalleerkrachten heeft het Gewest beslist een oproep voor proefprojecten te lanceren voor 'vakgericht taalonderwijs (Nederlands, Frans en Engels) in het  beroepsgericht onderwijs via digitale tools'.

De projectoproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van perspective.brussels en heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het Nederlands, Frans of Engels taalonderwijs versterken in samenhang met de gevolgde richtingen van het beroepsgericht onderwijs;
  2. Geschikte digitale tools ontwikkelen met het oog op (de versterking van) het 'vakgericht' taalonderwijs;
  3. Een specifieke en tijdelijke oplossing aanreiken voor de afwezigheid van taalleerkrachten in de beroepsschool die bij het proefproject is betrokken en een kader bieden voor de jongeren tijdens de 'springuren'.

De projectoproep staat open voor alle Franstalige en Nederlandstalige scholen met een vzw-statuut:

  • die actief zijn in de sector van het vakgericht taalonderwijs en het onderwijs via digitale tools (TICE);
  • die beschikken over expertise op het vlak van STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) en op het vlak van leerondersteuning.

Ook onderzoekscentra met een vzw-statuut kunnen aan de projectoproep deelnemen.

De vzw's zullen een partnerschap moeten aangaan met een of meerdere scholen om de leerlingen te bereiken die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwalificerend onderwijs volgen.

Er wordt voorzien in een budget van € 150.000 voor de uitvoering van vernieuwende proefprojecten tijdens het volledige schooljaar 2022-2023.

Raadpleeg de documenten:

Deadline: 28 maart 2022

Meer informatie: www.schoolinschakeling.brussels

En savoir plus