Brussels Gewest moedigt vroegtijdige schoolverlaters aan en zet in op bewustmaking rond (cyber)pesten

Concrete maatregelen goedgekeurd in het kader van de strategie Go4Brussels 2030

Posted on 13 December 2021

 


© istock

De Strategie Go4Brussels 2030 heeft tot doel de economische, sociale en ecologische transitie van het Brussels Gewest te bevorderen. Van de vele doelstellingen en projecten die deel uitmaken van deze strategie, zijn er verschillende specifiek gericht op jongeren en op het ondersteunen van hun welzijn en economische en sociale emancipatie.

Dit is het geval voor alle projecten rond sociale inclusie en integratie binnen de doelstellingen “Jongerengarantie” en “Brussels programma voor onderwijs en kinderopvang”, die beide worden geleid door de Dienst Scholen van perspective.brussels.
In dit verband lanceerde de Dienst Scholen twee oproepen tot het indienen van projecten. Op 9 december 2021 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de projecten geselecteerd die tegen 2023 zullen worden uitgevoerd.

De eerste projectoproep heeft tot doel vzw’s te ondersteunen die op innovatieve wijze werken rond de begeleiding van jongeren tussen 15 en 21 jaar van wie bekend is dat zij gestopt zijn met school. Zo heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een budget van meer dan 670.000 euro vrijgemaakt voor de financiering van de acties van de 9 verenigingen die geselecteerd werden om proefprojecten uit te voeren rond drie pijlers:

  • jongeren opnieuw op de schoolbanken krijgen
  • jongeren een alternatief traject aanbieden waarmee ze een kwalificatie kunnen behalen die ten minste gelijkwaardig is aan een diploma hoger middelbaar onderwijs
  • met de jongeren een duurzaam professioneel leefproject uitwerken

De tweede projectoproep is gericht op bewustmaking en preventie van (cyber)pesten op school. Doel van de oproep is alle betrokkenen (daders, slachtoffers, getuigen) bewust te maken van de gevolgen van (cyber)pesten en de leerlingen de nodige vaardigheden bij te brengen waarmee ze hun persoonsgegevens en privacy op het web beter leren beschermen. Zo heeft de Brusselse regering meer dan 70.000 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 5 projecten die diverse verenigingen op touw hebben gezet in 7 scholen in het Brussels Gewest.

De aandacht richten op jongeren en de moeilijkheden waar ze tijdens hun schoolloopbaan mee kampen, is meer dan ooit een prioriteit voor het Gewest. Het wil dan ook, met respect voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen, alle hefbomen waarover het beschikt inzetten om het welzijn, de sociale cohesie en de integratie op de arbeidsmarkt van jonge Brusselaars te bevorderen.

Meer informatie:

www.schoolinschakeling.brussels

https://go4.brussels