Herrmann-Debroux: de burgerbevraging is gelanceerd

Réunion publique

Posted on 30 November 2017

 


 

perspective.brussels heeft een proces voor burgerparticipatie gelanceerd als informatiebron voor het inrichtingsplan van de strategische pool Herrmann-Debroux, met behulp van de expertise van de inwoners en gebruikers van de wijk.

Er vond een eerste vergadering plaats op 20 november 2017, waar ongeveer 90 personen aan deelnamen. Andere uitwisselings- en participatiemomenten zullen begin 2018 georganiseerd worden.

perspective.brussels ontwikkelt een strategisevoor het grondgebied aan weerszijden van de E411-snelweg, van de gewestgrens tot de Deltasite.

Alle info over de ontwikkeling van de strategische pool Herrmann-Debroux vindt u op de hiervoor voorziene pagina,

Hebt u zelf ook vragen of wil u uw mening doorsturen? Dan kan dit op het volgende adres: herrmann-debroux@perspective.brussels.

En savoir plus