< All the Strategische Polen

SVC 5 - Heyvaert-Poincaré

2018-2025

Een nieuw park aanleggen, het park van de Kleine Zenne, een as waarlangs nieuwe woningen, productieve activiteiten en voorzieningen worden georganiseerd. Toegangspunten tot het kanaal en de Kleine Ring creëren.


  © Séverin Malaud

  Beschrijving

  De perimeter van het SVC 'Heyvaert - Poincaré' ligt op het grondgebied van de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-Stad.

  De grote verwezenlijkingen van het SVC 'Heyvaert - Poincaré' zijn:

  • de aanleg van een nieuw park: het Park van de Kleine Zenne, een as waarlangs nieuwe woningen, productieve activiteiten en voorzieningen worden georganiseerd;
  • de heraanleg van de middenbermen van de Poincarélaan tussen het Ninoofsepoortpark en de Lemonnierlaan;
  • een kleine, kwalitatieve groene ruimte, met een betere verbinding voor actieve vervoersmiddelen tussen de brug Ropsy-Chaudron en het kanaal;
  • en een bijdrage aan de emblematische projecten rond het kanaal, waaronder de culturele, creatieve en artistieke pool die tijdelijk wordt ingevuld door onder andere Recyclart (Manchesterstraat 13-19) en het toekomstig sociaaleconomisch project dat in een overgangsfase wordt ingevuld door de vereniging Casablanco (Heyvaertstraat 59-61).

  Wie?

  De verschillende projecten worden vormgegeven door de partners van het SVC: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiltieit, de directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, citydev.brussels, Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, de gemeenten Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, de Stad Brussel, zijn Grondregie en lokale verenigingen.

  Meer info

  Het definitieve programma van het stadsvernieuwingscontract 'Heyvaert - Poincaré' en het milieueffectenrapport werden op 14 december 2017 goedgekeurd.

  In november 2020 heeft de Brusselse Regering de wijziging van het programma van het SVC 5 goedgekeurd.

  Definitieve goedkeuring

  De documenten kunnen op het volgende adres worden geraadpleegd: http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-5.

  Steps of the CRU

  Choix de la zone d'études
  Phase d'élaboration
  Approbation du projet de CRU
  Enquête publique
  Modification du projet du CRU
  Approbation finale du CRU
  Développement des projets
  Travaux
  CRU finalisé

  Contact