RPA Herrmann-Debroux : voortzetting van het inspraakproces met tweede overlegavond

Réunion publique

Posted on 25 January 2018

 

Workshop - Herrmann-Debroux - 11/01/2018
Workshop - Herrmann-Debroux - 11/01/2018
 
Workshop - Herrmann-Debroux - 11/01/2018
Workshop - Herrmann-Debroux - 11/01/2018
 

perspective.brussels nodigde de wijkverenigingen uit voor een tweede info- en inspraaksessie over het richtplan van aanleg (RPA) van de strategische pool Herrmann-Debroux.

De eerste vergadering vond zoals bekend plaats op 20 november 2017 en bracht zo’n 90 mensen samen. Bij de tweede bijeenkomst op 11 januari was een dertigtal deelnemers aanwezig.

Deze tweede sessie van 11 januari was bedoeld om de wijkvertegenwoordigers te laten reageren op de verschillende voorstellen van het studiebureau dat het RPA uitwerkt.

Deze voorstellen gingen onder meer over mobiliteit, openbare ruimte, het groene en blauwe netwerk en de programmatie. Na de gezamenlijke bespreking kwamen er duidelijk drie prioriteiten voor de wijk naar voren:

  •  De wens om het autoverkeer te verminderen en onderzoek te doen naar de bouw van een transitparking (P+R).
  •  Het streven naar de aanleg van een nieuw gemeenteplein omringd door buurtwinkels.
  •  Het verlangen om de verbindingen tussen de wijken, de groene ruimtes en de waterlopen te herstellen.

De presentatie van de workshop is beschikbaar. Het verslag van de tweede inspraaksessie wordt binnenkort gepubliceerd.

Deze bijeenkomst is de laatste in de overlegfase met de wijkverenigingen. Hierna start de informatie- en inspraakfase van het grote publiek. De belangrijkste data daarvan worden binnenkort bekendgemaakt.

De projecthouders van het ontwerp-richtplan van aanleg Herrmann-Debroux staan intussen op elk moment tot uw beschikking om antwoord te geven op uw vragen en te luisteren naar uw suggesties.

Aarzel niet om hen te contacteren via herrmann-debroux@perspective.brussels

Meer info over de wijk Herrmann-Debroux

En savoir plus