Driemaal ontwerpend onderzoek op het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel

Schrijf je in voor SmallTalk 49 op 16 mei 2023 in het Atelier Bouwmeester

Conference

Posted on 11 May 2023

 


© Olmo Peeters
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (perspective.brussels en BMA) lanceerde in samenwerking met het Vlaams Gewest (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester verenigd in LABO RUIMTE) een analytisch en prospectief onderzoekstraject naar de mogelijkheden om het bebouwde weefsel in het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel te transformeren.

Voor de vernieuwing van de historische stad of de 19de-eeuwse gordel zijn de voorbije jaren al heel wat nieuwe ontwerpstrategieën en instrumenten ontwikkeld, voor de transformatie van de 20ste-eeuwse gordel is dit nog veel minder het geval. In andere Belgische steden werden al onderzoeken gelanceerd om meer inzicht te krijgen in de specificiteit van dit gebied. De complexiteit van het 20ste-eeuwse randgebied van en rond Brussel, en de verschillen aan beide kanten van de gewestgrens, hebben we nog te weinig in de vingers.

De twee gewesten zijn in dit randgebied met elkaar vervlochten, maar gaan op een totaal andere manier om met de verstedelijkingsdruk. Nochtans zijn er ook heel wat opgaven die we met elkaar delen. Dit 20ste-eeuwse randgebied, dat het midden houdt tussen voorstad en periferie, stelt ons voor tal van stedelijke en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, milieu, gezondheid, maar ook op het gebied van kwaliteit en betaalbaarheid.

In een eerste fase van het onderzoek maakte een verkenningsteam, dat zich verenigde onder de naam LABO XX+I, een diagnose op van het ruimtelijk functioneren en de uitdagingen voor dit gebied, en bundelde de resultaten in een atlas.

Voor de tweede fase van het onderzoek lanceerden we een oproep aan ontwerpteams die, in drie onderzoeksgebieden, een aantal uitdagingen verder verkenden, en mogelijke transformaties van het bebouwde weefsel in beeld brachten:

  • Het team van Plusoffice en Anyways ging aan de slag rond het thema ‘De bereikbare stad’ op de as Jette-Zellik-Asse. Zij onderzochten hoe zachte modi (fietsen, wandelen, micromobiliteit,…) een hefboom kunnen worden voor een nieuw type stadsproject.
  • Het team van 1010 Architecture Urbanism en Fallow ging aan de slag op de Woluwevallei tussen Kraainem en Sint-Lambrechts-Woluwe en onderzocht daar de opgave van ‘De leefbare stad’. Zij brachten in kaart hoe een waterbewuste stadsontwikkeling opgezet kan worden, over de gewestgrenzen heen.
  • Het team van GRAU en CityTools werkt op de zone Erasmus in Anderlecht rond het thema ‘De dubbele korrel. Ze gingen op zoek naar manieren om om te gaan met schaalverschillen in de bebouwing, en hoe we in de confrontatie van campussen of grootschalige metropolitane voorzieningen enerzijds, en het kleinschaliger woonweefsel anderzijds meer en beter kunnen inzetten op nabijheid, op meervoudig en zorgvuldiger ruimtegebruik.

Presentatie- & discussiemoment :

Op 16 mei presenteren de drie onderzoeksteams de resultaten van hun studie in het Bouwmeester atelier.

Schrijf je hier in

En raadpleeg de 3 onderzoeksrapporten hieronder:

De bereikbare stad (pdf 66.82 MB)

Dubbele Korrel (pdf 66.22 MB)

De leefbare stad (pdf 98.97 MB)

 

En savoir plus