Oproep aan ontwerpers in het kader van het Schoolcontract Drootbeek

Water, spel en leesbaarheid voor de schoolomgeving

Appel à projets

Posted on 11 April 2023

 


© Séverin Malaud

De schoolsite, in Laken dichtbij het kanaal en Thurn & Taxis, omvat 4 scholen die samen meer dan 15.000 leerlingen hebben. De wijk wordt enerzijds gekenmerkt door veel nieuwe woonprojecten en anderzijds door industriële en logistieke activiteiten. Deze mix van functies betekent dat er in de buurt van de scholen imposante gebouwen, grote straten en druk auto- en vrachtverkeer te vinden zijn.

In dit stedelijk landschap, worden de scholen een beetje verdrukt en zijn ze weinig zichtbaar. Het programma van het Schoolcontract Drootbeek dat het opwaarderen en activeren van de onbebouwde ruimte voorziet, zal zowel voor de schoolsite als voor de buurt een meerwaarde betekenen. Ludieke interventies die spel en sport aanmoedigen in de publieke ruimte plaatsen het kind centraal in de beleving van de stad. Tegelijk moet het ontwerp de waterhuishouding in de omgeving verbeteren. Verder wordt er ingezet op een uniforme vormgeving die de schoolsite als geheel een nieuwe grafische identiteit en een betere leesbaarheid geeft.

De stad Brussel is voor de volledige opdracht op zoek naar een multidisciplinair team voor het creëren van een grafische en ludieke identiteit, de herinrichting van een deel van de Molenbeekstraat en de aanleg van het waterplein op de hoek van de Molenbeekstraat en de Drootbeekstraat.

Meer info over de oproep aan ontwerpers op de BMA website

En savoir plus