< Retour à la carte

Schoolcontract Dames de Marie en Arc-en-Ciel


© perspective.brussels

Centre scolaire des Dames de Marie en École fondamentale Arc-en-Ciel liggen in Sint-Joost-ten-Node, aan en in de buurt van de Haachtsesteenweg. Deze compacte stedelijke omgeving waar de auto domineert, is dichtbevolkt en multicultureel. De twee scholen zijn relatief gesloten en hebben weinig interactie met de buurt. De school- en sportinfrastructuur is niet aangepast aan de noden van de leerlingen of de buurtbewoners.

De ambitie van het Schoolcontract is drieledig:

  •  openheid en ruimte creëren in het zeer dens stedelijke weefsel door de omgeving op te waarderen en veiliger te maken,
  •  verbindingen en contacten creëren tussen de scholen en lokale verenigingen met de nadruk op de participatie van de buurtbewoners,
  •  sport en spel mogelijk maken door de bestaande infrastructuur te mobiliseren


Het schoolcontract voorziet in kleine en grote ingrepen, zoals:

  •  de omgeving rond de school herinrichten (vb. groene ruimte, wijkweefsel, parklets die parkeerplaatsen omvormen tot gezellige ruimten voor de buurtbewoners, enz.),
  •  interschoolse, educatieve en culturele projecten opzetten,
  •  een school-wijkcoördinator aanstellen.