De wijziging van het GPB van start!

Informatie- en werkbijeenkomst

Workshop

Posted on 2 June 2022

 


© perspective.brussels

© perspective.brussels

© perspective.brussels

Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) is een essentieel instrument voor de planning van de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bepaalt voor elke zone van het grondgebied de toegestane bestemming en dus de functies die er mogelijk zijn (wonen, werken, ontspanning, enz.).

Op 1 juni 2022 werd bij Perspective een informatiebijeenkomst gehouden met de gewestelijke en gemeentelijke actoren.

Doelstelling: de methodologie en het werk organiseren van de verschillende actoren van dit structurerende project voor de toekomst van ons Gewest.

‘s Namiddags presenteerden twee sprekers de visie op de ontwikkeling van hun stad:

  • Frank Van den Beuken, Strategisch adviseur Omgevingsvisie, Gemeente Amsterdam
  • Dominique Alba, architect en directeur-generaal van het Atelier parisien d'Urbanisme (Apur)

Bovendien loopt er nog steeds een oproep tot kandidaten om het veldonderzoek uit te voeren naar de nieuwe de facto bestaande situatie.

En savoir plus