Projecties voor de schoolbevolking

De schoolbevolking in het Brussels Gewest omvat 261.124 leerlingen (kleuter-, lager en secundair onderwijs) in het schooljaar 2021-2022: 79% van de leerlingen gaat naar school in het Franstalig onderwijs en 21 % in het Nederlandstalig onderwijs.

Schoolbevolking in het kleuter-, lager en secundair onderwijs
Schooljaar 2121-2022, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Schoolbevolking   Kleuterschool    Lagere school  Secundair onderwijs     Totaal     
Franstalig onderwijs 40 554 77 803 87 567 205 924
Nederlandstalig onderwijs 14 520 20 726 19 954 55 200
Totaal 55 074 98 529 107 521 261 124

Bron: website van het BISA - berekend door de Dienst Scholen op basis van de gegevens voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs (Franstalig en Nederlandstalig onderwijs).    

De nieuwe projecties voor de schoolpopulatie van BISA wijzen voor 2029-2030 op verschillende ontwikkelingen volgens de in aanmerking genomen onderwijsniveaus.

 

  • Sinds 2016-2017 daalt het aantal leerlingen dat naar een Brusselse kleuterschool gaat. Het aantal leerlingen in het kleuteronderwijs zou in de toekomst blijven afnemen, en zou tussen 2024-2025 en 2029-2030 blijven schommelen rond 52 000.
  • Van 2019-2020 tot 2029-2030 zou het aantal leerlingen in het lager onderwijs dalen met bijna 10 000 personen (-10 %).
  • Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs in het Brussels Gewest stijgt al tien jaar gestaag. Het aantal leerlingen in de Brusselse middelbare scholen zou de komende jaren sterk blijven stijgen, met 10.000 extra leerlingen (+10%) tussen 2019-2020 en 2024-2025. In 2024-2025 zouden bijgevolg bijna 110.000 leerlingen ingeschreven zijn in het Brussels secundair onderwijs; hun aantal zou dan licht dalen tot 107.000 leerlingen in 2029-2030 (d.w.z. nog steeds 7.000 leerlingen meer dan in 2019-2020).

Dit is een gevolg van de demografische boom van 2007- 2012 en de daarmee gepaard gaande stijging van het aantal geboorten. Al deze kinderen hebben eerst de kleuter en lagere school doorlopen en gaan nu naar de middelbare school.

 

Ook in dit hoofdstuk: