Cijfergegevens

Tussen 2005-2006 en 2016-2017 onderging het Brussels Gewest een bevolkingsexplosie. Het aantal leerlingen is in totaal met 33.745 gestegen, over alle onderwijsniveaus heen.

Schoolbevolking in het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs
Schooljaar 2016-2017, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Schoolbevolking   Kleuterschool    Lagere school  Middelbare
school  
  Totaal     
Franstalig onderwijs 45.917 79.904 82.325 208.146
Nederlandstalig onderwijs 13.092 18.180 14.816 46.088
Totaal 59.009 98.084 97.141 254.234

Bron: website van het BISA - berekend door de Dienst Scholen op basis van de gegevens voor het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs (Franstalig en Nederlandstalig onderwijs).    

De schoolbevolking in het Brussels Gewest:

 • omvat 254.234 leerlingen (kleuter-, lager en middelbaar onderwijs) in het schooljaar 2016-2017:
  • 82% van de leerlingen gaat naar school in het Franstalig onderwijs en 18 % in het Nederlandstalig onderwijs;
  • 87% van de leerlingen die school lopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, woont in het Gewest, 11 % van de leerlingen woont in het Vlaams Gewest en 2 % in het Waals Gewest;
 • is met 15 % gestegen in de loop van de laatste tien jaar (in vergelijking met een stijging van 5 % van de totale Belgische schoolbevolking):
  • +18 % in het kleuteronderwijs (+ 9.005 leerlingen);
  • +19 % in het lager onderwijs (+ 15.831 leerlingen);
  • +10 % in het middelbaar onderwijs (+ 8.909 leerlingen).

Op basis van de recentste extrapolaties van het BISA en het Federaal Planbureau zou de Brusselse schoolbevolking geleidelijk blijven stijgen tot in 2025. Men verwacht dat het aantal leerplichtige leerlingen in het lager en het middelbaar onderwijs in Brussel ook lang na het schooljaar 2024-2025 nog zal toenemen.

In het secundair onderwijs stellen we de grootste toename van de schoolbevolking vast (ongeveer + 19.000 leerlingen, of + 20 % in tien jaar tijd). De schoolbevolking in het lager onderwijs zal blijven toenemen, maar veel minder sterk dan de bevolking van het secundair omdat heel wat leerlingen vanuit het lager onderwijs geleidelijk doorschuiven naar de middelbare school.

 

Ook in dit hoofdstuk: