Monitoring van vraag naar en aanbod van kinderopvangplaatsen in Brussel

Perspective heeft een instrument ontwikkeld om de planning van nieuwe kinderopvangplaatsen in het Brussels Gewest op te volgen: monitoring van het aanbod van en de vraag naar kinderopvangplaatsen.

Het heeft verschillende doelstellingen:

  • Gegevens verzamelen rond de bestaande opvangplaatsen en de plannen voor nieuwe plaatsen, met name dankzij samenwerking met de Gemeenschappen en de Gemeenschapscommissies en met de verschillende actoren binnen de sector;
  • De territoriale spreiding van het aanbod en de vraag analyseren;
  • Het plaatstekort analyseren binnen de interventieperimeters en op basis daarvan aanbevelingen formuleren rond de behoeften aan plaatsen;
  • Nagaan in welke prioritaire interventiezones er een gebrek is aan opvangplaatsen.

De dienst Scholen en Studentenleven van Perspective ontwikkelt specifieke expertise door verschillende analyses uit te voeren op gewestelijk, lokaal en wijkniveau: