Analyse van het tekort aan opvangplaatsen in Brussel

Perspective voert analyses uit inzake plaatstekort op gewestelijk, gemeentelijk en wijkniveau, via de gegevens afkomstig van het BISA. Afhankelijk van de aanvragen worden ook specifieke analyses uitgevoerd voor een specifieke zone of een bepaalde perimeter.

De dienst Scholen en Studentenleven identificeert zo de bestaande behoeften op het gebied van kinderopvangplaatsen door het aanbod (bestaande plaatsen) en de vraag (aantal kinderen in de opvangleeftijd) met elkaar te vergelijken. Er kunnen op die manier verschillende soortendekkingsgraden worden berekend. De resultaten kunnen worden geraadpleegd op de Wijkmonitoring in de vorm van een kaart, indicatorfiche en analysefiche.

Drie indicatoren worden in het bijzonder geanalyseerd:

  • De algemene dekkingsgraad voor opvangplaatsen op tijdstip "t" en voor een bepaalde perimeter. Deze graad komt overeen met het totale aantal kinderopvangplaatsen dat is toegestaan binnen de perimeter op tijdstip "t", gedeeld door het aantal kinderen jonger dan drie jaar dat op hetzelfde tijdstip "t" binnen deze perimeter verblijft.
  • De dekkingsgraad van inkomensgerelateerde en toegankelijke kinderopvangplaatsen op tijdstip "t" en voor een bepaalde perimeter komt overeen met het aantal inkomensgerelateerde en toegankelijke plaatsen in kinderopvangvoorzieningen binnen de perimeter op tijdstip "t", gedeeld door het aantal kinderen jonger dan drie jaar dat op hetzelfde tijdstip "t" binnen deze perimeter verblijft. Deze dekkingsgraad bedraagt in het BHG 28% in 2021 en varieert ieder jaar.
  • De algemene referentiedekkingsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals bepaald in het meerderheidsakkoord (2019-2024), komt overeen met de gemiddelde algemene dekkingsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze varieert ieder jaar. Aangezien kinderopvang niet verplicht is, is de beoogde dekkingsgraad dan ook geen 100%. Er zijn bovendien verschillende referentienormen, waaronder de Barcelona-norm, die door de Europese Unie is vastgesteld op 45%.
    • Evolutie van de gemiddelde algemene dekkingsgraad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Evolutie van de gemiddelde algemene dekkingsgraad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Jaar 2010 2014 2018 2019 2020  2021
Gemiddelde algemene dekkingsgraad
voor het Brussels Gewest
 30,9% 33,4% 39,6% 41,1% 43,1% 45%
Dekkingsgraad van inkomensgerelateerde
en toegankelijke kinderopvangplaatsen
    22,9% 24,3% 26% 28%

Bron: BISA