De evolutie van de schoolbevolking in Brussel

Tussen 1997 en 2017 is de Brusselse bevolking met meer dan 25 % toegenomen.

Deze ongeziene bevolkingsgroei heeft in combinatie met pendelende leerlingen (die wonen in de twee naburige gewesten maar in Brussel naar school gaan of omgekeerd) een aanzienlijke weerslag op de toename van de schoolbevolking: + 15 % in tien jaar, of 254.234 leerlingen in het schooljaar 2016-2017 (kleuter-, lager en secundair onderwijs in de Franstalige en Nederlandstalige scholen samen). Volgens de ramingen van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) zal de Brusselse schoolbevolking blijven groeien tot in 2025 en zelfs daarna.

Deze toename brengt in heel het Gewest onvermijdelijk een bijkomende behoefte aan schoolplaatsen met zich mee.