Pendelende leerlingen

De schoolbevolking van het lager en middelbaar onderwijs in het Brussels Gewest bestaat uit leerlingen die hier ook wonen, maar er zijn ook vele leerlingen afkomstig uit het Waals en het Vlaams Gewest.

Volgens de cijfers van het BISA hebben in het schooljaar 2016-2017 254.234 leerlingen in Brussel school gelopen, bij een Brusselse leerplichtige bevolking 229.377 jongeren.

De meeste leerlingen die naar school pendelen, komen uit Vlaams-Brabant.

De gemeenten met het hoogste percentage leerlingen uit gemeenten van de twee provincies Brabant liggen in de tweede kroon: Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Sint-Lamberts-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem, Sint-Agatha-Berchem, Brussel-Stad en Jette

Herkomst van de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2016-2017

Bron: BISA

De laatste tien jaar merkt men een verhoging van het aantal jongeren dat in het Brussels Gewest woont en er ook naar school gaat.

Aantal niet-Brusselse kinderen dat in het Brussels Gewest school loopt per niveau voor schooljaar 2009-2010 tot 2014-2015

Source : IBSA, ETNIC, 2016 (fichiers élèves) et Vlaamse Overheid, 2016 (fichiers élèves), calculs IBSA

Bron: BISA, ETNIC, 2016 (leerlingenregister) en Vlaamse Overheid (leerlingenregister) - berekeningen BISA, in het Cahier van het BISA nr 7, p.16

Het pendelen naar school neemt toe naargelang het onderwijsniveau. Leerlingen pendelen het minst in het lager onderwijs en het meest in het middelbaar onderwijs.

Ook in dit hoodfstuk

Cijfergegevens