De ligging van de scholen in het Brussels Gewest

De Brusselse scholenatlas per onderwijstype, -niveau en net door de Dienst Scholen .

De Guide des Écoles opgesteld door de SIEP (Service d’Information sur les Études et Professions) is een lijst van meer dan duizend Franstalige scholen (kleuter-, lagere en secundaire scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs) in Brussel.

In de Scholengids opgesteld door de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) vindt u de contactgegevens van alle Nederlandstalige scholen in Brussel (lagere en middelbare scholen, gewoon en buitengewoon onderwijs).