Aanstelling van een team voor de vernieuwing van de wijken "rondom het Zuidstation"

Gepubliceerd op 14 juni 2021

 

Noord-zuidverbinding van de 21e eeuw: een infrastructuur van transitie
Noord-zuidverbinding van de 21e eeuw: een infrastructuur van transitie
© CityTools/LAB705
Het Stadsvernieuwingscontract (SVC) "rondom het Zuidstation" werd gelanceerd in januari 2021. Na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling heeft perspective.brussels de opdracht voor het opstellen van het SVC 7 en het bijhorende milieueffectrapport (MER) toegewezen aan de tijdelijke vereniging Citytools - Lab705.

Het team zal zijn werkzaamheden aanvatten met het verfijnen van een diagnose die is verankerd in het grondgebied en de geschiedenis ervan, aan de hand waarvan de prioriteiten en problemen voor de wijk kunnen worden bepaald. Op basis daarvan kan het programma van werkzaamheden en uit te voeren acties worden uitgewerkt.

Dit project zal er ook op gericht zijn om de acties van alle actoren die actief zijn binnen de perimeter op elkaar af te stemmen en de vele ambities die het Gewest heeft voor deze wijken om te zetten in concrete projecten. De dynamiek met de inwoners zal kunnen opgebouwd worden via een participatief project.

Het gebied rond het Zuidstation maakt al deel uit van een strategisch stadsproject (het Richtplan van Aanleg "Zuid"), van een duurzaam wijkcontract (het DWC "Woonvriendelijke stationsbuurt") en van twee Lokale Mobiliteitscontracten (LMC's "Sint-Gillis" en "Kuregem")

Het SVC effent het pad voor de financiering van verschillende ambities van het stadsproject Zuid door in de eerste plaats in te zetten op een beter stedelijk netwerk, een kerndoelstelling van het SVC en een heuse uitdaging voor deze wijken, die in twee zijn gesneden door de aanwezige spoorweginfrastructuur. Doel is om onder meer nieuwe openbare ruimtes aan te leggen en het groene netwerk te versterken via betere verbindingen tussen de mobiliteitspool en de wijken. De creatie van woningen en lokale en grootstedelijke voorzieningen zal de rol van de wijk als stedelijke diversiteitspool kracht bijzetten en bijdragen aan de sociale, economische en ecologische transitie van de stad.

De studiefase van SVC 7 zal medio 2022 aflopen. Daarna begint de zogenaamde uitvoeringsfase, d.w.z. de fase van concretisering van de projecten, vóór de eigenlijke start van de werken uiterlijk in 2027.

De participatieve aanpak van SVC "rondom het Zuidstation" zal worden voorbereid door het studiebureau. Dit zal de gehele studiefase begeleiden en daarmee doorgaan tijdens de uitvoering. Het doel is om samen toekomstvisies te ontwikkelen voor de wijken rond het Zuidstation. Deze aanpak wordt aangestuurd door de kennis van de bewoners, gebruikers en veldwerkers.

Meer info